Rakentamisen moniottelija

Palveleva ja asiakasta ymmärtävä.

Helpompaa

Me istumme samalla puolella pöytää niin asiakkaidemme kuin kumppaneidemme kanssa. Menestyvät projektit syntyvät yhdessä tekemällä. Sitä tarvitsemme lisää. Alamme kaipaa uudistumista. Aiomme olla sen muutoksen tulenkantajia.

#teamFinrem – moderni ja rohkea.

Yksinkertaisempaa

Tämän teemme olemalla ennakkoluulottoman avoimia ja tekemällä toiminnastamme läpinäkyvää. Yhdistämme vankan kokemuksen ja rakentamisen ammattitaidon sujuvaan yhteydenpitoon, jota täydennämme ensiluokkaisella raportoinnilla.

Meidän asiakkaamme tietää aina missä mennään.

Kuuntelemme arvojamme

Niillä on piirretty pelikirjamme paksut viivat.

ellen_fiilis_600_valk

Luotettavuus on kirjoitettu Finremin DNA-rihmastoon. Korjausrakentamisen epävarmassa maailmassa tarvitaan jotain pysyvää ja meille finremiläisille se on meidän luotettavuutemme. Asiakkaamme ovat aina voineet luottaa siihen, että toimitamme sen minkä lupaamme ja näin se on jatkossakin.

Lukemattomien työmaiden kokemuksella tiedämme niiden projektien onnistuvan parhaiten, joissa osapuolten välinen luottamus on ansaittua ja yhteistyö sujuvaa. Sen edellytyksenä on lopputuotosten aikaansaamisen lisäksi toiminnan avoimuus – läpinäkyvyyttä siihen kuinka tulokset on saatu aikaan.

 

Olemme asiatuntijoita joukossa, jossa kaikki tekevät arvokasta työtä. Yhdessä onnistumme parhaiten ja saavutamme tavoitteemme – muiden tuella ja avulla. Toimiva yhteistyö ja aito halu auttaa kumpuaa kollegoiden välisestä arvostuksesta ja kunnioituksesta. Sama pätee myös yhteistyöhön kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa.

Työmaiden ja projektien johtajina olemme asemassa, jossa on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää mitä ollaan tekemässä ja miksi – nähdä iso kuva. Tavoitteenamme on aina ylittää asiakkaan odotukset ja sen edellytyksenä on asiakasymmärrys. Me olemme remontoinnin ammattilaisia – tilojen tulevat käyttäjät eivät useinkaan ole; tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää kyetä lukemaan heidän tarpeensa ja toiveensa, vaikkei niitä aina ääneen sanottaisikaan. Niin me ylitämme heidän odotuksensa.

juha_fiilis_600_valk

#teamFinrem palvelee

Kuuntelemme asiakasta. Haluamme ymmärtää hänen tarpeensa. Kaikki ammattilaiset osaavat lukea kuvia ja rakentaa sen mukaan. Niin mekin, mutta haluamme olla parempia ja ylittää tämän tason; asiakkaan tahtotila ohjaa toimintaamme.

Olemme rohkeita. Uskallamme laittaa itsemme likoon – niin yrityksenä kuin yksilöinä. Luottamuksellinen ja toisiaan arvostava #teamFinrem antaa tähän rohkeutta ja voimaa. Tällä ruokitaan luovuutta, jota menestyvä korjausrakentaja huokuu.

 

Olemme joustavia. Korjausrakentamisen pelikenttä on luonteeltaan monimuotoinen ja yllätyksellinen – tilanteet muuttuvat ja niihin on kyettävä reagoimaan. Me ammattilaisina pyrimme ennakoimaan näitä tilanteita ja tuomme ne esiin aina välittömästi.

Lunastamme lupauksemme. Olemme motivoitunut, ammattitaitoinen ja kokenut joukko. Tämä on synnyttänyt erittäin voimakkaan ammattiylpeyden tunteen, mikä edelleen ajaa meitä ylittämään asiakkaan odotukset.

 

Teemme yhdessä. Me emme käytä aikaa kinasteluun. Haemme yhdessä muiden kanssa soveltuvan ratkaisun ja toteutamme sen parhaimpamme mukaan. Välineidemme avulla koko #teamFinrem on kaikkien asiakkaidemme apuna.

Olemme moderni. Niin välineet kuin menetelmät meillä ovat tätä päivää. Tuoreinta meissä on kuitenkin asenteemme ja suhtautumisemme – emme ole juuttuneet perinteisiin.