Urakointi

Äärimmäisen luotettava ja laadukas korjausrakentaja.

Monipuolisesti

Palvelemme useilla korjausrakentamisen alueilla. Painopiste meillä on toimitilasaneerauksessa (toimisto- ja liiketilat). Tämän lisäksi teemme jatkuvasti myös erikoisempia kohteita: teollisuuskiinteistöjä, arvokiinteistöjä, päiväkoteja, kuntosaleja – toimimme siis hyvin monimuotoisesti.

Toimimme aina pääurakoitsijana ja rakennamme oman projektikohtaisen tiimin kumppaneidemme kanssa. Hoidamme mielellämme urakkakokonaisuuden sisältäen myös LVISJA-urakoinnit.

5880bdeb65fe2.jpg

Urakkamuodot

Käytettävä urakkamuoto luonnollisesti vaihtelee kohteen tyypistä ja tilanteesta riippuen. Olemme tottuneet toimimaan niin kiinteähintaisten, projektinjohto-, tavoitehintaisten kuin laskutusurakkamallien mukaan. Pyrimme aina yhdessä tilaajan ja rakennuttajan kanssa sopimaan kohteeseen sopivimman urakkamallin.

Avoin malli

Enenevässä määrin olemme urakoineet erilaisilla yhdistelmillä edellä mainituista urakkamuodoista. Yhdeksi ehkä eniten käytetyksi on muovautunut Avoin-malliksi. Tämä malli on yhdistelmä tavoitehintaista projektinjohto-, KVR- ja laskutusurakkamallista. Perusperiaate mallissa on, että se toimii erityisen hyvin tilanteessa, jossa ei ole tarvittavaa aikaa tehdä kattavia suunnitelmia vaan joudutaan toimimaan osittain olettamusten rajoissa.

Toinen Avoin-malliin liittyvä keskeinen elementti on yhdessä tekeminen ja läpinäkyvyys. Tilaaja, rakennuttaja, suunnittelijat ja Finrem yhdessä osallistuvat aktiivisesti projektin kaikkiin vaiheisiin. Suunnittelijoiden ja Finremin läheinen yhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaat, mutta myöskin innovatiiviset ratkaisut.

Projektin täydellinen läpinäkyvyys ja kattava ajantasainen raportointi taas varmistavat sen, että niin tilaaja kuin rakennuttaja tietävät koko ajan tarkalleen missä projektissa mennään.